“Sažeti komentar TAHAVIJSKE AKIDE” dostupan i u Luksemburgu

Date:

Share post:

U izdanju Bošnjačke kulturne zajednice (BKZ), u prodaji je knjiga pod nazivom: „Sažeti komentar TAHAVIJSKE AKIDE“.

TAHAVIJSKA AKIDA je knjiga koja obrađuje temu islamskog vjerovanja koju je napisao imam Et-Tahavi, nakon čije smrti je dobila spomenuto ime. Pisac je imam, ekspert u hadiskoj nauci i islamski pravnik, Ebu Dža’fer Ahmed b. Muhammed b. Selame et-Tahavi – nazvan po selu u Egiptu. Učio je pred brojnim učenjacima, od njih znanje uzimao i od njih se okorištavao, a njihov broj prelazi brojku od trista učenjaka. Pohvaljen je od strane brojnih učenjaka, među kojima sui Ibn-Junus, Ez-Zehebi, Ibn-Kesir, i mnogi drugi. Napisao je dobro poznata, obuhvatna i vrijedna djela, među koje su njegove izvanredne knjige: „Me’anil-asar“ i „Muškilul-asar“. Preselio je 321 h.g., i ukopan u Misru, u el-Karafi.

TAHAVIJSKA AKIDA je knjiga o vjerovanju koja spominje brojne tačke u koje su vjerovale prve pohvaljene generacije, a sa kojima se slažu imami hanefijskog mezheba. Sami Et-Tahavi je slijedio mezheb imama Ebu-Hanife, našta se skreće pažnja na samom početku knjige.

Imam Et-Tahavi knjigu započinje sa pojašnjenjem tevhida, tj. Allahove jednoće, spominjući neka Allahova svojstva Gospodarstva poput života, samoopstojnosti, stvaranja, opskrbljivanja, itd…

Nakon ovoga pojašnjava obaveznost vjerovanja u Poslanstvo Muhammeda, sallAllahu ‘alejhi ve selem, i da je on poslan cijelom čovječanstvu.

Zatim govori o Plemenitom Kur’anu, spominjući da je to Allahov govor i da nije stvoren.

Nakon toga potvrđuje činjenicu da će vjernici vidjeti Gospodara na ahiretu.

Zatim spominje neke stvari gajba poput havda (Poslanikovog izvora), šefa’ata (posredovanja na Sudnjem danu), ‘Arša (Allahovog Prijestola) i Kursijja (mjesta dvaju stopala).

Zatim spominje temelje vjerovanja u kada’ i kader (odredbu i određenje).

Zatim spominje šta je to iman, njegove stepene, te da se povećava i smanjuje.

Također je pojasnio ispravan stav spram plemenitih ashaba, Allah svima njima bio zadovoljan, i da je voljenje njih od islama, imana i ihsana, dok je mržnja njih od kufra, licemjerstva i grijeha.

Na kraju spominje neke znakove Sudnjeg dana i dešavanja na Danu proživljenja, završavajući knjigu sa tim da je ova vjera umjerenost između pretjerivanja i popuštanja, i odričući se zabludjelih frakcija koje poimenice spominje.

Ono što je učinilo toliko POZNATIM DJELOM prvih pohvaljenih generacija je komentar Tahavijske akide kojeg je dao poznati učenjak, Ibn ebil-‘Izz el-Hanefi, koji je svoj komentar zasnovao na knjigama ehlis-sunneta vel-džema’ata, a posebno šejhul-islama Ibn-Tejmijje i njegovog učenika Ibnul-Kajjima, Allah im se smilovao, a taj komentar je OBAVEZNO GRADIVO na fakultetima širom Saudijske Arabije.

A što se tiče komentara koji se nalazi u prodaji, njega je napisao poznati i uvaženi učenjak današnjice, Dr. Salih Fevzan, član “Stalne Komisije za fetve” i “Vijeća velikih učenjaka” u Saudijskoj Arabiji, te možemo slobodno reći da komentar dr. Fevzana predstavlja sažetak onoga što je Ibn ebil-‘Izz pojasnio u svome komentaru izdvajajući ono najbitnije.

Sa arapskog na engleski jezik knjigu je preveo Ebu-Talha Davud Burbank, rhm., a sa engleskog na naš, bosanski jezik, Saud Šabović. Nakon toga prijevod je uspoređen sa orginalom knjige na arapskom, korigovan i recenziran od strane našeg uvaženog hafiza Abdurrahmana-ef. Kujevića.

Distributer knjige za Luksemburg je lokalna Bošnjačka kulturna zajednica (BKZ), te se za eventualne narudžbe ili druge željene informacije možete obratiti putem e-mail adrese – bkz.lux@gmail.com, ili pak pozivom na broj: +352 691 666 046.

IDENTITET.LU

Povezani članci

Luksemburg/Sandžak: Humanitarna akcija za maj – Pomozimo porodici Ramović

Ovim prilogom pokrećemo majsku humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za kupovinu krave porodici Ramović u Sandžaku. Šestočlana porodica Ramović, supružnici,...

Luksemburg/Bosna: Okončana akcija za mart – Predata krava porodici Kajtaz

Martovska humanitarna akcija uspješno je privedena kraju. Porodica Kajtaz iz sela Stubica nadomak Busovače obradovana je kvalitetnom kravom. Još...

Slobodno sutra: Inspirativna tribina profesora Cikotića u Islamskom centru Gazi Isa-beg (FOTO+VIDEO)

U subotu veče, 27. maja 2024. godine, u višenamjenskoj sali Islamskog centra "Gazi Isa-beg" upriličena je tribina na...

Esch/Alzette: Okončana trodnevna ramazanska manifestacija na glavnom gradskom trgu (FOTO)

Od 5. do 7. aprila u drugom po veličini luksemburškom gradu, Ešu (Esch/Alzette), upriličena je sada već tradicionalna...