O Fondaciji

Date:

Share post:

Nakon osnivanja Bošnjačke Akademije Nauka i Umjetnosti (BANU) u junu 2011. godine, krajem 2011. u Sarajevu je osnovana Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF), kao prirodan slijed jednog dugoročnog projekta snivanja nacionalnih institucija Bošnjaka, koje Bošnjaci kao narod nisu imali.
Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF) sa sjedištem u Sarajevu, ulica Štrosmajerova 1, je odmah na početku istakla da će kao osnovni zadatak imati podršku nacionalnim programima i projektima od interesa Bošnjaka.

Bošnjačka nacionalna fondacija osiguravat će, na temelju participacije članstva i donacija, kao i drugih izvora i dotacija, sredstva za finansiranje važnih nacionalnih programa i projekata Bošnjaka, kao što je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU), te ostalih planiranih bošnjačkih nacionalnih projekata, prije svega bošnjačkog univerziteta i matice Bošnjaka, kao institucija koje će se osnovati u narednim godinama.

Bošnjačka nacionalna fondacija je humanitarna, neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka Fondacija koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i u svim drugim državama u kojima žive Bošnjaci kao narod. Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, torelantnoasti, nepolitičnosti i nediskriminaciji po bilo kojoj osnovi.

BNF će svojim aktivnostima težiti i ka stvaranju društva u kome će svi Bošnjaci Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, dijaspore biti u mogućnosti da ostvare svoje potencijale i postanu produktivni članovi društva u kojem žive.

Misija
Misija Bošnjačka nacionalne fondacije je da osigura kontinuitet u finansiranju krucijalnih nacionalnih bošnjačkih institucija, programa i projekata, a prije svega Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU), Svjetskog bošnjačkog kongresa, Matice Bošnjaka i Bošnjačkog nacionalnog univerziteta.

Vizija
U nedostatku nacionalne države koja bi se brinula o nacionalnim pitanjima Bošnjaka, izgraditi insitucionalni okvir koji će Bošnjacima osigurati zaštitu od novih stradanja i genocida, te omogućiti razvoj i afirmaciju vlastitih nacionalnih vrijednosti.

IDENTITET.LU

Povezani članci

Esch/Alzette: Okončana trodnevna ramazanska manifestacija na glavnom gradskom trgu (FOTO)

Od 5. do 7. aprila u drugom po veličini luksemburškom gradu, Ešu (Esch/Alzette), upriličena je sada već tradicionalna...

U saradnji sa “Stëmm vun der Strooss” Šura donirala 400 toplih obroka

"Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u ramazanu,...." (Muttefekun alejhi) . Vrhovno starješinstvo muslimana Luksemburga -...

Šura upriličila iftar za osobe koje su prihvatile islam u Luksemburgu (FOTO+VIDEO)

Prihvatanje islama od mnogih ljudi u zemljama Zapada je fenomen koji nije zaobišao ni Luksemburg. Njihova pozitivna uloga...

Luksemburg/Kosovo: Okončana oktobarska akcija – 9 ovaca predato porodici Salković

Još jedna uspješno realizirana humanitarna akcija je iza nas. Tokom mjeseca februara, zahvaljujući vašim donacijama poštovani čitatelji, prikupili...