Luksemburg: Održan sastanak Šure i premijera Bettela

Date:

Share post:

Početkom prošle sedmice, održan je sastanak između predstavnika krovnog organizacionog muslimanskog tijela u Luksemburgu, Šure (Shoura), te državne delegacije na čelu sa aktuelnim premijerom Xavierom Bettelom.

O tematici o kojoj se tom prilikom govorilo i drugim značajnim detaljima sa sastanka upoznaće nas ovom prilikom Sabahudin Selimović, predsjednik Šure – Islamske zajednice u Luksemburgu.

Najprije bih se zahvalio Njemu, Uzvišenom na svim Njegovim blagodatim kojima nas neprestano obskrbljuje, i na Njegovoj milosti koju nam ne uskraćuje.

Selamim Uredništvo Identitet.lu portala, kao i sve Vaše čitatelje, i želim ovom prilikom da Vam se zahvalim zbog ogromnog doprinosa kojeg dajete na polju informisanja.

Što se Vašeg pitanja tiče, pomenuti sastanak se odrzao 11. februara 2014. Na ovom sastanku smo pozvani u svojstvu još uvijek nekonvencionisane vjerske zajednice, a poziv je upućen od strane premijera Bettela koji je ujedno i ministar vjera. Pored delegacije Šure, ovom sastanku su prisustvovali i predstavnici Neoapostolske crkve i predstavnici Bahaijske zajednice. Da bi čitatelji bolje razumjeli, osobito oni izvan Luksemburga a koji se interesuju za hal ummeta, pa samim tim i za stanje nas muslimana Luksemburga kao jedne od ćelija tog ummeta, u par redova ću se pozabaviti trenutnom političkom klimom tj. političkim vjetrovima koji pojačanim intenzitetom, sa različitih strana, duvaju u pravcu religija – nastojeći da ih oduvaju i potisnu u potpunosti u sferu privatnosti.

U decembru 2013. godine, poslije vanrednih Parlamentarnih izbora vlast je preuzela nova Vlada koju su formirale Demokratska partija (DP), iz čijih redova je i novi premijer Xavier Bettel; zatim Socijalistička partija (LSAP) i Zeleni (Dei Greng) – inače sve tri liberalno-ateističke orijentacije. Kada je u pitanju relacija država-vjere, koja je inače vruća tema luksemburžanskog društva, već nekoliko zadnjih godina, sve tri političke partije u svojim diskursima i političkim programima zalažu se za potpuno odvajanje države i vjere, a samim tim su i protiv svakog konvencionisanja, te su za ukidanje postojećih konvencija, jer smatraju da je vjera privatna stvar svakog pojedinca i da država ne treba da subvencioniše vjerske zajednice. S druge strane se predstavljaju kao izričiti borci za jednakost i isti tretman svih vjerskih zajednica, na šta prije svega obavezuje Ustav i zakoni ove države.

Članom 10 Ustava Velikog vojvodstva Luksemburga se kaže : «Svi građani Luksemburga su isti pred zakonom », a članom 22 između ostalog : «…, da Država mora konvencionisati vjerske zajednice ». Mišljenja sam da je premijer Bettel vrlo svjestan kompleksnosti ovog dosijea, a posebno kontradiktornosti političkih stavova kasnije pretočenih u koalicijoni dogovor, te trenutnog stanja na terenu (u društvu) sa jedne strane i još uvijek važećih ustavnih propisa kada su vjerske zajednice u pitanju sa druge strane. Te je iz tog razloga vjerovatno i inicirao ovaj sastanak, kao i onaj dan prije (10. 02. 2014.) sa konvencionisanim vjerskim zajednicama.

Naš sastanak je održan u jako prijatnoj atmosferi, uz puno uvažavanje svih učesnika sastanka i u potpuno otvorenom dijalogu. Poslje protokolarnih formalnosti domaćin sastanka premijer Bettel nas je upoznao sa pedviđenim reformama koje njegova Vlada želi sprovesti u narednom periodu, a koje se tiču vjera i to :

1. Potpuno ukidanje vjeronauke u školama (do sada bila dostupna samo Katoličkoj crkvi i to kao izborna mogućnost) i uvođenje časova univerzalnih vrijednosti, obaveznih za sve učenike Osnovnih škola, uz mogućnost da vjerske zajednice koje žele samostalno o svom trošku organizirati vjersku pouku, a država bi eventualno bila spremna za te potrebe obezbijediti adekvatan prostor.
2. Ukidanje Te Deuma, tj. centralne svečanosti povodom nacionalnog praznika, do sada organizovanog u crkvi od strane Katoličke crkve, a pod pokroviteljstvom države Luksemburg, i davanje ovoj ceremoniji u potpunosti civilni karakter. Ponovno uz mogućnost da Katolička crkva po svom nahođenju i o svom trošku organizuje Te Deum.
3. Ukidanje postojećih konvencija i priznavanje svih vjerskih zajednica na isti način. Od države priznate vjerske zajednice biće finansirane putem usmjerenog oporezivanja (sistem koji se primenjuje u Italiji), kojim će se u svojim poreskim deklaracijama svaki građanin moći izjasniti koju vjersku ili neku drugu zajednicu želi finansirati. Znači da će na ovaj način biti finansirane priznate tj. oficijalno postojeće, a ne kao do sada isključivo konvencionisane vjerske zajednice.
4. Organizovanje referenduma 2016. godine na kome će se građani sami izjasniti o daljem finansiranju vjerskih zajednica s obzirom da promjene po pitanju finansiranja vjerskih zajednica iziskuju izmjenu postojećeg Ustava, za šta je potrebna dvotrećinska većina u Parlamentu, tj. 40 poslaničkih glasova, a postojeća vladajuća koalicija raspolaže sa samo 32 poslanika.

Naša delegacija se najprije zahvalila premijeru na pozivu da prisustvujemo sastanku, a zatim smo iznijeli naš stav da Šuri nije mjesto u ovoj grupi nekonvencionisanih vjerskih zajednica, obrazlažući naš stav činjenicom da je muslimanska zajednica u potpunosti ispunila sve postojeće uslove za konvencionisanje, a zatim da su muslimani od strane Parlamenta naznačeni kao zajednica koju treba konvencionisati, i kao treće da su naši dugogodišnji pregovori sa Državom rezultirali usvajanjem konkretnog prijedloga teksta konvencije usvojenog od strane Parlamenta još 2006. godine, što nije slušaj sa ostalima.

U daljem izlaganju smo ponovili naš stav koji je inače dobro poznat luksemburžanskoj javnosti po pitanju položaja zajednice muslimana u ovoj državi. – Naime, nama su uskraćena Ustavom i zakonima ove države zagarantovana prava na isti tretman sa drugim vjerskim zajednicama koje bitišu u Luksemburgu. Nekonvencionisanje islama uprkos činjenici da muslimani već 10-tak godina ispunjavaju sve uslove da budu konvencionisani, te nepoštivanje Ustava kao najvećeg pravnog akta ove države od strane Vlade, predstavlja čistu diskriminaciju na vjerskoj osnovi.

Ova i ovakva diskriminacija je konstatovana i zvaničnim dopisima signalizirana da ne kažemo spočitana premijeru Vlade od strane :
1. Centra za jednakost tretmana (CET) – inače državni organ ;
2. Savjetodavne komisija za ljudska prava Luksemburga (CCDH) ;
3. Komisije za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti Evropskog savjeta (ECRI).

Ukazali smo na još nekoliko, za nas jako bitnih stvari, koje nerijetko i mnogi pokušavaju da zaobiđu, izostave ili pak predstave drugačije. Naime, Šura je formirana i egzistira u kontinuitetu od 2003. godine i ovim činom je ispunjen i posljednji uslov za konvencionisanje, a ne od jula 2011. godine kako to neki žele da predstave, već je te godine Šura reorganizovana kroz realizaciju izbora na kojima su muslimani izabrali svoje predstavnike, članove Šure, što joj je dodatno učvrstilo legitimitet kao jedinom legalnom i legitimnom predstavničkom organu muslimana Luksemburga.

Zatim da naše nastojanje za konvencionisanjem ne predstavlja našu težnju za pridobijanjem novčanih sredstava, koja predviđaju aktuelne konvencije, jer se muslimani Luksemburga već 30-tak godina finansiraju samostalno od onog što im Uzvišeni Stvoritelj udjeljuje i tako će, ako Bog da, biti i u buduće – već naš čvrst stav da ne prihvatamo ništa drugo osim potpuno ravnopravni tretman.

Jedino su Šuri 2007. godine postavljeni dodatni diskriminirajući uslovi što je potvrđeno i izveštajem eksperata iz 2012. godine, a koji nisu bili postavljeni ni jednoj drugoj vjerskoj zajednici

Grupa eksperata, njihov izvještaj, kao i kasnije, predloženo definiranje okvirnih zakonskih pravila za konvencionisanje su bili samo izmišljeni mehanizmi prethodne Vlade, koja nije imala ni želje, a ni političke hrabrosti da islam, po brojnosti drugu vjersku zajednicu, konvencioniše.
Obzirom da je naša diskriminiranost aktuelna realnost koja traje već duži niz godina, mi nismo više spremni ninakakvo čekanje, već se intenzivno pripremamo da tražimo naša prava kod adekvatnih, najprije nacionalnih, a po potrebi i internacionalnih Sudova.

Na kraju smo iznijeli tri mogućnosti koje mi vidimo kao rješenje trenutačne situacije, i to:
1. Da se islam bez odlaganja konvencioniše;
2. Da se ukinu postojeće konvencije;
3. Da se islam provizorno konvencioniše do održavanja predviđenog referenduma 2016. godine.

Premijer se složio sa nama po pitanju neravnopravnog tretmana muslimana u odnosu na druge vjerske zajednice, iznijevši podatak da vjere trenutno koštaju državu 70 miliona evra, a da se za muslimane kao drugu vjersku zajednicu po brojnosti u Luksemburgu izdvaja “ogromnih” 2 480 €. Bio je izričit u svojim stavovima da želi na isti način tretirati sve vjerske zajednice i izdvojio je muslimane kao prioritetnu zajednicu čiji status u bliskoj budućnosti treba riješiti, međutim izostale su naznake na koji način to i realizirati, ali ističući da će od prilike u maju ili junu ove godine izići u javnost sa konkretnim predlozima. Također je najavio da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa predstavnicima Šure.

Na samom kraju sastanka informisao nas o projektu izgradnje multikonfesionalnog groblja, gdje će sve vjerske zajednice imati svoje parcele koje će moći da urede na svoj način, i koje će biti dostupno svim članovima određene vjerske zajednice bez obzira na Opštinu prebivališta, što odudara od dosadašnje prakse.

Ako me pitate da li ima razloga za optimizam, odgovoriću Vam potvrdno – DA, a osobito raduje primjetno jačanje svijesti kod muslimana o neophodnosti institucionalnog jačanja zajednice. Što se tiče položaja muslimana, mi zaista nemamo ništa da izgubimo, jer do sada apsolutno nemamo ništa od strane drzave, te uz doslijednost našim stavovima, uz Allahovu dž.š pomoć, mislim da ćemo se izboriti za jednakost – a dobitnik u ovoj čitavoj priči bila bi u tom slučaju ponajprije naša država Luksemburg.

IDENTITET.LU

Povezani članci

Preko 2’000 vjernika na centralnoj bajramskoj svečanosti u Ešu (FOTO)

Na fudbalskom terenu "Jeunesse Esch" kluba u Ešu, Islamski centar "Gazi Isa-beg" organizovao je obavljanje bajram-namaza. Tim svečanim...

PROJEKAT ŠURE “ZA-JEDNO”: UPRILIČENA GODIŠNJA HALKA IMAMA LUKSEMBURGA

Koristeći blagodat najvrijednijih dana u hidžretskom kalendaru muslimani Luksemburga su danas još jednom poslali sliku  koja odiše ljepotom...

Šejh Kuduzović u Luksemburgu: Svečani prijem i na stotine prisutnih (FOTO)

Na poziv Islamskog centra "Gazi Isa-beg" iz Eša, u Luksemburgu je 25. i 26. maja boravio istaknuti islamski...

Luksemburg/Sandžak: Humanitarna akcija za maj – Pomozimo porodici Ramović

Ovim prilogom pokrećemo majsku humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za kupovinu krave porodici Ramović u Sandžaku. Šestočlana porodica Ramović, supružnici,...